Stödmur

Vägarbeten

Tomtplantering

Ledningsschakter

Hus och garagegrund

Dränering

Hus och garagegrund

Stenläggning

Lekplats

Inspireras av våra tidigare projekt

Dräninging

Dränering av villa-källare i Skutskär med isodräns material.

Stenläggning

​​​​​​​Ett större arbete vi har haft i Gästrikland. Här ser vi en entré rondell inramad med granitkantsten och betongstenbeläggning i körbana.  

Stödmur

Stödmur av verti-block. Det här är ett snyggt och stabilt alternativ när man behöver en stödmur! Utöver stödmuren satt vi granitkantsten, lag gräsmatta och förberedde för trallbyggnation på den här tomten.  

Betongarbete

Vi fick äran att gjuta Ekman`s Hedesundas nya verkstads lokaler i Ersbo! Här utförde vi både grävarbeten upp till makadam, gjutning av smörjgrop och betonggrund.

Ledningsschakter

Förläggning av brandvattenledning i Gävle Hamn åt NCC. Här hjälpte vi NCC utöka brandsläckningssystemet på Kuusakoski återvinningscentral. 

Tomtplanering

Tomtplanering i Södra Hemlingby. Gräsytor, stenbeläggning och asfaltsuppfart med planteringar och belysning.  
  • vl-2
  • 22

Hus & Garagegrund

Hus och garagegrund i Forsbacka utanför Gävle. Här fick vi vara med från början med avvallning av tomt till gjutning av betonggrund.

Lekplats

En natur-inspirerad lekplats vid ett bostadsområde i Sandviken. Vi har ett gäng som har gått i 5 år på bara lekplatsbyggen åt Sandviken Kommun via NCC.  

Vägarbeten

Trumbyte utanför Korsnäs infart i Bomhus, arbetet utförde vi ihop med NCC .