Byggnadsgrunder

Sätt en bra grund tillsammans med oss på Lantz Anläggning. Från utgrävning till gjutning; vi löser både stora och små uppdrag inom husgrunder och byggnadsgrunder. Du kan anlita oss som underleverantör eller så ger oss hela ansvaret för att en riktigt bra start på ditt byggprojekt. 

Från grop till färdig platta

Alla delar är viktiga i ett husbygge, men utan en bra grund har du inget riktigt bra hus. Grunden ska bära huskroppen och också skydda den så att fukt och väta inte kan ta sig in i huskroppen. Hos oss får du hjälp med att utgrävning, fyllning och färdigställande av byggnadsgrunder. Med erfarenhet från både nybyggnation, ombyggnationer eller utbyggnader får du en leverantör som levererar fram till färdiggjuten betongplatta till både privatpersoner och företag.

Hos oss finns maskingrävare som är erkänt skickliga och dessutom har den senaste 3D-modelleringen i maskinen. Det gör att du får exakthet i alla mått och kan tryggt veta att allt kommer att stämma enligt ritningarna. Dessutom hjälper vi gärna till med att förbereda inför VVS samt el och ser till att betongplattan gjuts efter alla konstens regler. Har du en industrilokal, och plattan också ska användas till golv löser vi både pigmentering vid gjutning och efterslipning.

Lägg till ledningsschakter, dränering och avlopp

Välj en anläggare som inte bara har många års erfarenhet av att förbereda och genomföra husgrundsuppdrag, utan också tar ansvar för helheten i alla projekt. Det är många faktorer som påverkar ett byggprojekt och det är många olika kompetenser involverade under hela resan. Att dela information mellan inblandade företag och hålla en tydlig och öppen dialog så att inga uppgifter hamnar mellan stolarna ger en smidigare byggprocess och ett bättre resultat. Det är så vi jobbar, och när du väljer Lantz Anläggning får du också en leverantör som både kan ta ansvar för helheten, driva projektet och se till att olika kompetenser, som elektriker, rörmokare och rörläggare, finns på plats när det behövs.

Smörjgrop i garage och verkstadslokal

Är det dags att bygga garage eller står du som bilverkstad inför att bygga om eller ny verkstadslokal behövs ofta en smörjgrop. Det krävs lite extra kompetens för att få en smörjgrop med stabila väggar och tålig konstruktion. Vi har kunskap om de regler och föreskrifter som gäller och ser till att alla miljöfaktorer tas om hand på rätt sätt. Allt för att du ska kunna arbeta trygg och att det blir säkert att ta hand om rester av spillolja och andra kemikalier.
Lantz Anläggning hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättföreningar med alla typer av byggnadsgrunder.

Kontakta oss nedan eller mejla till:
info@lantzanlaggning.se