Dränering

Dränering skyddar ditt hus mot fukt och i förlängningen angrepp av röta och mögel. Lantz Anläggning hjälper privatpersoner och fastighetsbolag med dräneringsuppdrag och är ett isodräncertifierat företag. Vi hjälper också till med trädgårdsarbeten och isolering i samband med dräneringsprojekt. 

Fuktskydda huset med dränering

Dränering är sällan en av de roligare renoveringsåtgärderna men alltid en av de nödvändigaste. Med välfungerande dränering får din bostad eller fastighet skydd mot fukt och vatten som kan tränga i husgrunden och orsaka fuktproblem. Det i sin tur kan leda till mögelangrepp och även utveckla hussvamp. Dränering blir allt viktigare för husägare eftersom klimatförändringarna utgör en ökad risk för mer regn i framtiden och också större mängder av regn på kort tid. Det gör att det blir allt viktigare att leda vatten bort ifrån huset.

Dränera med oss och isodrän

Isodrän är idag en av de ledande metoderna vid dränering. Lantz Anläggning har genomgått en godkänd utbildning för Isodrän och är ett Iso-certifierat företag. Du får en leverantör som har dokumenterad kunskap tillsammans med stor erfarenhet av uppdrag inom fuktproblem och Isodrän. Det ger dig en leverantör som kan de installationsguider och de anvisningar som gäller för dränering med Isodrän-skiva eller Isodrän-kross. Vad som passar ditt hus beror på tomtplacering, underlag och en rad olika faktorer. Självklart har vi råd och kunskap om dräneringsmetoder för hus som av olika anledningar behöver annan typ av fuktskydd. Börja med att kontakta oss, så benar vi ut behov och frågor. Oavsett metod så får du noggranna och omsorgsfulla grävmaskinister som kan hantera små utrymmen och trots trånga passager gräva ur. Du får alltid garantier på arbetet, och tar ansvar om det skulle uppstå skador på husfasaden genom våra försäkringar. 

Planera smart när du dränerar

Att dränera innebär stor åverkan på din tomt och det kommer ta tid innan gräsmatta och planteringar är uppväxta. Tänk därför på att planera in dräneringen rätt. Har du redan tänkt att renovera trädgården och kanske flytta buskar och rabatter, se till att göra det efter att dräneringen är klar. Det kanske är läge att dra in kommunalt vatten eller byta avlopp. Passa då på att dränera samtidigt. Det sparar både tid och pengar.

Goda råd inför dränering

Se över dina renoveringsprojekt och åtgärder som ditt hus och trädgård behöver och se om du kan samordna detta med din dränering. Har du en källare som du vill renovera för att kunna få mer boyta och använda hela huset är det en god idé att isolera samtidigt som du dränerar. Vi hjälper dig genom processen. Innan du startar ett dräneringsprojekt är det också en god idé att fundera igenom hur du vill bygga upp din tomt efter projektet är klart. Dräneringen i sig kommer att skydda ditt hus, men du kan också se till att flytta bort träd och buskage från huskroppen. Rötter från buskar och träd dras gärna till fuktiga rör. Det kan vara en god idé att mäta radonhalten i huset inför dränering. Idag finns metoder för att sänka radonhalten med hjälp av dränering. Vi hjälper dig gärna.


Dränering som skyddar husgrund och husfasad mot fukt. Vi löser stora och små dräneringsprojekt.

Kontakta oss nedan eller mejla:
info@lantzanlaggning.se