Ledningsschakter

Gräv trygg tillsammans med Lantz Anläggning i Gävle och få hjälp med alla typer av ledningsschakter. Du får helt enkelt anläggningsarbeten som löser både vattenläckor, kopplar på kommunalt vatten eller ser till att fiber blir nedlagt korrekt och effektivt. Vi jobbar med alla skyddsnivåer och har rutin som löser alla uppdrag.

Ledningsschakter som håller

Använd oss till ledningsschakter för avlopp, vatten eller fiber. Eller få hjälp med dränering och utgrävning av tomter och förberedelser för husgrunder. Det finns alla typer av mark- och anläggningsuppdrag på meritlistan, vilket gör att du kan med få hantverkskontakter får hjälp med alla grävarbeten du behöver. Vi hjälper gärna till att samordna och ger våra bästa råd hur du planerar så kostnadseffektivt som möjligt.

Vatten- och avlopp vid renovering och nybyggnation

Lantz Anläggning har sedan 1983 arbetat med olika typer av anläggningsarbeten och har bred erfarenhet av att gräva för vatten och avlopp. Som med alla schaktningsarbeten och grävarbete är det viktigt att du väljer en leverantör som kan läsa marken och underlaget och har kunskap om hur grus, jord, lera och sand fungerar samt påverkas av vattenmängder och årstider. Det minimerar risken för sättningar och sprickprickbildningar som i sin tur kan påverka befintliga byggnader och fastigheter på din tomt. För oss är trygghet A och O, och idag arbetar vi med både ledningsschakter till nybyggnationer samt renoveringar eller ombyggnationer.

Ledningsschakter på alla skyddsnivåer

För dig som har enskilt avlopp eller vill anlägga enskilt avlopp behöver förhålla sig till de regler och föreskrifter som gäller för avloppsanläggningar. Beroende på hur nära ditt hus ligger vattendrag, hav och sjöar samt vilka regler som gäller för din kommun påverkar vilket typ av modell som du kan har på din avloppsanläggning. Vi har stor erfarenhet av att anlägga och installera lösningar på alla skyddsnivåer, men börja gärna med att kontakta din kommun först och se vilka tillstånd som du behöver ansöka om för att sätta igång projektet. Efter det kan du lämna över arbetet till oss, och få en leverantör som löser både projektering, planering och håller i processen fram till slutbesiktning.

Koppla på kommunalt vatten eller gräv avlopp med en kontakt

När det är dags att koppla på kommunalt avlopp eller gräva nytt enskilt avlopp så får du en enda kontakt genom oss. Idag har vi ett bra samarbete med både VVS-specialister och elektriker som hjälper till med sin kompetens och service för att lösa allt du behöver i ditt projekt. Det gör det enkelt vid alla typer av vatten- och avloppsjobb – och ger dig en process där du slipper samordna och hålla i kontakter med flera leverantörer.

Service och underhåll vid vattenläckor och fjärrvärmeläckor

Uppstår det läckor i fjärrvärme eller jordvärmen är det viktigt att först hitta läckan och sedan komma ned i rören och lösa problemet. Med moderna grävmaskiner, utrustning för felsökning och läcksökning samt rutin på snabb lagning och reparation är vi alltid redo om olyckan är framme. Idag hjälper vi både bostadsrättsföreningar och bostadsbolag i Gävle med omnejd. Du är alltid välkommen att kontakta oss.
När du behöver hjälp med leddningsschakter, kontakta oss.

Lägg början till en offertfrågan genom att skicka ett meddelande nedan eller kontakta oss på:
info@lantzanlaggning.se